Shop Mobile More Submit  Join Login
Merry Xmas xDDD by Shaku-sama Merry Xmas xDDD by Shaku-sama
..:: MERRY XMAS EVERYONE ::.. :heart: :love::iconla-santaplz::iconeager-santaplz:</b>

*royallcatt's watercolor ♥, 2 hrs.
Drawn by me *Shaku-sama
Edited by ~Hellotoeveryone
_________________

ALL FAVES AND COMMENTS ARE REALLY APPRECIATED ♥
Add a Comment:
 
:iconreisbaellchenx3:
ReisbAellchenx3 Featured By Owner Jan 5, 2010
Cute :]
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Jan 5, 2010
thankie xDDDD
Reply
:iconnekospicer:
NekoSpicer Featured By Owner Jan 4, 2010
a littl elate for chrismas, but nice draw!!!!
merry ...something!
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Jan 4, 2010
thankie ~ merry sth to u too lol
Reply
:iconnekospicer:
NekoSpicer Featured By Owner Jan 4, 2010
tanks! :D
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Jan 4, 2010
xD
Reply
:iconnekospicer:
NekoSpicer Featured By Owner Jan 4, 2010
:D
Reply
:iconcranenoir:
cranenoir Featured By Owner Dec 31, 2009  Professional Digital Artist
very good:icon2lovinuyasha:
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Jan 1, 2010
:heart:
Reply
:iconcranenoir:
cranenoir Featured By Owner Jan 1, 2010  Professional Digital Artist
:iconsomehugsplz::icontardglompplz::iconinluvplz:
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Jan 1, 2010
:iconsweethugplz:
Reply
:iconchaoie:
chaoie Featured By Owner Dec 28, 2009
me like watercolors ;P

AHHH! this is too adorable :iconawwehplz:
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 29, 2009
thankie :D <3
Reply
:iconkannymos:
KannyMOs Featured By Owner Dec 26, 2009
cái quả bóng màu xanh lá cây trông... hãm ko thể tả X"DDDD :rofl::rofl::rofl:
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 26, 2009
:rofl::rofl::rofl:
*nó dễ thương mà* :rofl:
Reply
:iconkannymos:
KannyMOs Featured By Owner Dec 28, 2009
uh X"D
Reply
:iconpassion91:
Passion91 Featured By Owner Dec 25, 2009  Hobbyist General Artist
Happy Holidays to you too

:)

very cute
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 25, 2009
thankie xD :huggle:
Reply
:iconannanicole:
AnnaNicole Featured By Owner Dec 25, 2009
it's so cute, like a storybook illustration! :heart: I like the colors. :aww:
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 25, 2009
many thanks :glomp:
Reply
:iconhellotoeveryone:
Hellotoeveryone Featured By Owner Dec 24, 2009  Hobbyist Digital Artist
Xmas xMas... Bạn quyết định dùng cái BG m` tô àh :rofl:
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 25, 2009
vì k còn bg nào khác =] còn mình thì bị lười =]]
Reply
:iconhellotoeveryone:
Hellotoeveryone Featured By Owner Dec 25, 2009  Hobbyist Digital Artist
:rofl:
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 25, 2009
:rofl: à b trẻ có ý định tô lại bg kia cho mình hông 8->
Reply
:iconhellotoeveryone:
Hellotoeveryone Featured By Owner Dec 25, 2009  Hobbyist Digital Artist
Mềnh nghĩ là ko :rofl:
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 25, 2009
sao nhẫn tâm vậy ;__;

à còn fav của m đâu :rofl:
Reply
:iconhellotoeveryone:
Hellotoeveryone Featured By Owner Dec 25, 2009  Hobbyist Digital Artist
Àh ùh m` chưa fav :rofl:

Chời ơi mềnh nhẫn tâm từ bé xD
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 25, 2009
xD cái j :-w
aaaaa cái bg m k biết sửa í :-< sửa trên pts thì màu k hợ.p vs màu corel mà sửa trên corel thì .____. *tô từng cái hạt í á*

tại trên pts có cái magic wand dễ tô hơn nên m ham hố hơn :-"

à btw thi xong r :rofl: nên m sẽlàm CAE và đề cương toán :rofl: :rofl:

đùa :rofl:
Reply
(1 Reply)
:icondark1315:
Dark1315 Featured By Owner Dec 24, 2009
Happy Holidays to you too~! ^-^
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 24, 2009
:D
thankie for the fave xD
Reply
:icondark1315:
Dark1315 Featured By Owner Dec 24, 2009
welcome~! ^-^
Reply
:icongracenight:
gracenight Featured By Owner Dec 24, 2009
:"D
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 24, 2009
:huggle: X"D
Reply
:iconkoyliang:
KoyLiang Featured By Owner Dec 24, 2009  Hobbyist Digital Artist
merry~christmas~~:D
Reply
:iconshaku-sama:
Shaku-sama Featured By Owner Dec 24, 2009
merry Xmas ♥ ♥ ♥ :iconfatlaplz: :dance: :bounce:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 24, 2009
Image Size
208 KB
Resolution
698×904
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
967
Favourites
59 (who?)
Comments
38
Downloads
23
×